Teker - Tehnička kermaika

Teker logo

Tehnička keramika

Tehnička Keramika obuhvata proizvode namenjene opremi za termičku obradu. Proizvodi su napravljeni od strogo kontrolisanih materijala, i ispunjavaju sve propisane uslove u eksploataciji.

    U ovu grupu spadaju sledeći proizvodi:
  • Nosači grejača
  • Početne i završne glave grejača
  • Izolacione perle
  • Keramičke cevi od Ø100 mm
  • Rešetke za livarstvo

Testiranjem gotovih proizvoda, u cilju poboljšavanja njihovih osobina, došli smo do vrhunskog kvaliteta.

  • TEKER - Tehnička keramika verzija 1 TEKER.RS
  • TEKER - Tehnička keramika verzija 2 TEKER.RS
  • TEKER - Tehnička keramika verzija 3 TEKER.RS