Teker - Tehnička kermaika

<
Teker logo

Keramički filteri

Keramički filteri pokrivaju širok spektar potreba u svim granama industrije i u svim sredinama (kiseline, baze, organski i neorganski rastvarači). Koriste se za difuziju, aeraciju pijaće vode i ribljih bazena, filtraciju alkoholnih, kao i bezalkoholnih pića, organskih rastvora, kiselina i soli, disperziju gasova i fluida, obezbojavanje itd.

    Keramički filteri iz našeg programa potpuno zadovoljavaju sve postavljene parametre prema propisanim uslovima primene i to:
  • Kontrolisana poroznost
  • Rad na visokim temperaturama – do 1400°C
  • Termička stabilnost u procesu rada
  • Inertnost u odnosu na agresivne sredine

Izrađuju se u svim formama i dimenzijama, prema zahtevima kupca. Opširnije o primeni keramičkog filtera pogledajte na stranici našeg sajta: primena.

  • Keramički filteri verzija 1 TEKER.RS
  • Keramički filteri verzija 2 TEKER.RS
  • Keramički filteri verzija 3 TEKER.RS