Teker - Tehnička keramika

Teker logo

Aeracija

Aeracija vode je nezamenljiv deo pri obradi otpadnih voda, voda u bazenima za uzgoj ribe, prehrambenoj proizvodnji...

Aeracijom sa dna bazena, pomoću našeg filtera (aeratora) male poroznosti, dobijaju se najfiniji mehurići vazduha ili kiseonika. Na taj način postiže se optimalna količina i raspodela O2 u vodi. Naši aeratori odlikuju se velikom mehaničkom čvrstoćom i aktivnom površinom, i visokim stepenom zasićenja pora. Dimenzije, poroznost i mehaničke osobine aeratora su strogo kontrolisani i dobijaju se u skladu sa zahtevima kupca.

Na skici sa desne strane je prikazan poprečni presek acetatora za kontinualnu proizvodnju sirćeta sa projektovanim aeratorima od keramike.

  • TEKER - Aeracija TEKER.RS