Teker - Tehnička keramika

Teker logo

Izolacija

Keramičke opeke na bazi Al2O3 imaju široku primenu u termičkoj izolaciji. Zahvaljujući sastavu dobijaju se odlična izolaciona svojstva pri visokim temperaturama.

    Jedna od primena ovakvih proizvoda je kod gasnih kotlova:
  • Za gorionike gasnih kotlova, proizvodimo usmerivače plamena (na slici).
  • Za vrata gasnog kotla, odlično rešenje je kombinacija teške i lake izolacije na bazi Al2O3. Teška opeka predstavlja prvi nivo izolacije, zbog velikih pritisaka pri radu kotla.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Zapreminska težina 1,2 g/cm3
Vatrostalnost SK 30
Vol. poroznost 50%
Pritisna čvrstoća 12-15 MPa
Temperature primene do 1400°C
koeficijent toplotne provodljivosti

T (°C)

600

800

1000

1200

λ(W/mK)

0,05

0,058

0,06

0,70

Izradjuje se u dimenzijama prema zahtevu kupca.

  • Izolator TEKER.RS